Photo Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles.

Spread the love

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận – Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Monica ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại Cộng Đoàn Thánh Giuse – West Covina, California

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng 8/24/2014 tại Cộng Đoàn Maria Nữ Vương, Gardena, Los Angeles, California

Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 25, 2013 tại Công Đoàn Thánh Phêrô, Santa Fe Spring ngày 25 tháng 8 năm 2013

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):