Photo Ca Đoàn Tổng Hợp TGP-Los Angeles

Spread the love

Website của Ban Mục Vụ Thánh Nhạc (enter here):

 

Hát Về Ngài 7 – năm 2015 Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận – Los Angeles
tổ chức tại Cộng Đoàn Lòng chúa Thương Xót, San Gabriel, California – Photo by: Thành Nguyễn 9/20/2015

Ca Đoàn Tổng Hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, Đêm Thánh Nhạc “Hát Về Ngài” tại St. Catherine Laboure Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance. California, USA. 9/15/2013

 

 

Website của Ban Mục Vụ Thánh Nhạc (enter here):

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):