Video Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Spread the love

Vũ Phụng Vụ Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nov 15, 2015

***

Video Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2014 tại Los Angeles, CA

***

Múa Phụng Vụ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, TGP – Los Angeles 2012

***

Video Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam TGP-Los Angeles, Múa Phụng Vụ Nov. 20, 2011

***

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, https://tgpla.org/ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles 2010