Triển Lãm Phép Lạ Thánh Thể Tại Giáo Xứ St. Margaret Mary Alacoque – Lomita

Spread the love

Vào thế kỷ thứ 8, một phép lạ đã xảy ra khi bánh trở thành thịt sống và rượu trở thành máu tươi sau lời truyền phép của đan sĩ dòng thánh Basilio trong lúc cử hành thánh lễ tại một nhà thờ nhỏ của thánh Legontian ở Lanciano, Ý.

Các chứng tích phép lạ thánh thể này được lưu giữ tại Ý, nay được triển lãm tại Giáo xứ St. Margaret Mary Alacoque – Lomita: địa chỉ: 25511 Eshelman Ave., Lomita, CA 90717

(Xin xem tờ thông tin đính kèm của giáo xứ St. Margaret Mary Alacoque để biết thêm chi tiết)