Hội Dòng Mến Thánh Giá Mừng Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Spread the love

Kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tham dự buổi Tĩnh huấn

Nhân Dịp Mừng Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Hội Dòng Mến Thánh Giá kính mời Cộng Đồng Dân Chúa đến tham dự buổi Tĩnh huấn  vào ngày Thứ Bảy mồng 10 tháng 9, năm 2022 từ  10 giờ sáng đến 5 giờ chiều; Tại Trung tâm Mục Vụ Lambert 12211 Magnolia St. Garden Grove, CA 92841.

Chủ đề: “Hy Tế Thánh Giá – Hy Tế Bàn Thờ”  do linh mục Nguyễn Khắc Hy thuyết giảng.

Chương trình gồm có: Ca nguyện, Thuyết giảng, Chầu, Rước Kiệu Thánh Thể  và Thánh lễ.

Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Trân trọng kính mời.