Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Spread the love

Theo lịch Công giáo Chúa Nhật thứ 33 Thường Niên, được kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, năm nay vào ngày 14/11. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – TGP Los Angeles đã tổ chức Đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng của Cộng Đồng tại Nhà Thờ Chính Toà – Cathedral of Our Lady of the Angels.

Chương trình bắt đầu với nghi thức rước hình các thánh, cung nghinh Thánh tích và tưởng niệm do các cộng đoàn, các ban ngành đoàn thể TGP thực hiện. Điểm mới năm nay là có phần tĩnh huấn trước thánh lễ do Linh mục Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bích, và ngài cũng chính là Cha giảng lễ. Thánh lễ đại trào do Đức Giám mục Marc Trudeau, Giám mục Phụ tá TGP Los Angeles, chủ tế, cùng sự hiện diện của các Linh mục Việt Nam. Cha Đại diện  Liên lạc Nguyễn Quân làm MC cho Thánh lễ. Tham dự thánh lễ còn có quý Thầy Phó tế , quý Tu sĩ Nam – Nữ , quý Chức Cộng đồng, Cộng đoàn và đông đảo giáo dân. Ca đoàn tổng hợp Tổng Giáo phận, với những ca viên đến từ các ca đoàn trong cộng đồng đã giúp cho thánh lễ thêm phần sốt sắng.

Năm nay cũng bắt đầu cho nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Ban Thường vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – TGP Los Angeles do Ông Ryan Bùi Thế Lữ làm Chủ tịch. Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đồng hành, nâng đỡ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.