Khoá Canh Tân Đặc Sủng: Đời Sống Mới trong Chúa Thánh Thần

Spread the love

Hướng dẫn: Lm. Đinh T. Sơn, Lm. Nguyễn H. Chương, và Lm. Nguyễn K. Đăng

Kính mời mọi người đến với Chúa Ba Ngôi để tìm hiểu và đón nhận quyền năng của Lời Thiên Chúa

và các ơn của Chúa Thánh Thần.

Thời gian: 3 ngày từ 3 đến 5/12/2021 (Thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa Nhật)

Thứ Sáu, Thứ Bảy:  9AM – 6PM,  Chúa Nhật: 9AM – 4PM

Tại: Trung Tâm Tĩnh Tâm Dòng Don Bosco Saint Joseph Center

8301 Arroyo Drive, Rosemead, CA 91770

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. (CV 1:8)

Tôi phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Kitô.  (Roma 15: 18-19)

Ghi danh: Chị Ngọc Yến (818) 633-6887, Chị Sang (310) 926-9320; Chị Dần (714) 661-0843

Email Châu: Than[email protected]

Lệ phí: $50 (cho khoá) + $50 (ăn sáng, trưa)= $100.

Có chỗ nghỉ lại đêm $50/1 người, 2 đêm. Xin đeo khẩu trang và giãn cách.

T/m PT CTĐS TGP/LA                          Hiệp Thỉnh

                                                      Phạm Thùy Châu                                    Lm. Nguyễn Kim Đăng