Chúc Mừng 15 Năm Hồng Phúc

Chúc Mừng

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles

hân hoan chúc mừng kỷ niệm 15 năm Hồng Phúc Linh Mục đến:

Cha Gioan Trần Quý
nguyên Chánh xứ Giáo xứ St. Lucy, LB.

Cha Joseph Quân Nguyễn
Chánh xứ St. Joan of Arc, LA;

Phó Đại Diện Liên Lạc

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Cả Giuse ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên hai cha.

Nguyện chúc hai cha luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an, và lòng kiên vững trong ơn gọi phục vụ Thiên Chúa và giáo hội Người.

 

Tm. Cộng Đồng

Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ Tịch

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *