Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày tĩnh tâm, thông tin các Cộng đoàn khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới)

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
THÁNH PHÊRÔ

Torrance

Ngày 9 tháng 3

7:00 pm

ĐÔ. Phaolô

Phan Văn Hiền

Ngày 10 tháng 3

Lúc 7:00pm

 

ĐỨC MẸ LA VANG

Winnetka

Ngày 16 tháng 3

7:00 pm

Lm. Giuse Nguyễn Thuấn Ngày 23 tháng 3

Lúc 7:00pm

 

NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Los Angeles

Ngày 23 tháng 3

Lúc 7:00 pm

THÁNH TÂM

North Hills

Ngày 18 tháng 3

Lúc 7:30 pm

Ngày 2 tháng 4

7:15 pm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 20 tháng 3

Từ 7:30pm

Lm. Giuse Maria

Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R

Ngày 25 tháng 3

từ 7:00pm

MARIA NỮ VƯƠNG

Gardena

Ngày 26 tháng 3

6:30pm – 8:00pm

Ngày 26 tháng 3

8:00pm – 9:30pm

AN PHONG

Altadena

Ngày 29 tháng 3

9:30am – 2:30pm

Lm. Phêrô

Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R

Ngày 29 tháng 3

3:30am – 4:30pm

PHỤC SINH

San Gabriel

  Ngày 1 và 2 tháng 4

Từ 7:00pm

(tại nhà thờ cổ)

Lm. Phaolô

Hoàng Thành Đức, C.Ss.R

Ngày 25 tháng 3

7:30pm

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

El Monte

Ngày 3 tháng 4

7:00 pm

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Claremont

Ngày 2 tháng 4

Từ 7:00pm – 9:00pm

ĐÔ. Phaolô

Phan Văn Hiền

Ngày 4 tháng 4

7:00pm – 9:00pm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *