Ngày Tĩnh Huấn “Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa” và “Thừa Tác Vụ Trao Mình Thánh Chúa”

Ngày Tĩnh Huấn “Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa” và “Thừa Tác Vụ Trao Mình Thánh Chúa”

 Trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, Thánh Công Đồng Vatican II đã làm rõ vai trò giáo dân trong Phụng Vụ: “Do đó chính trong ngày Hiện Xuống, ngày Giáo Hội xuất hiện nơi trần gian, “những người suy phục lời giảng” của Phero, đều chịu phép rửa tội. họ kiên tâm theo lời giáo huấn của các tông đồ, thông công trong việc bẻ bánh và cầu nguyện…ngợi khen Thiên Chúa lại được lòng toàn dân” (#6)

 

Qua tâm tình đó chúng tôi chân thành kính mời quý anh chị em tham dự 2 ngày Tĩnh Huấn “Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa” và “Thừa Tác Vụ Trao Mình Máu Thánh Chúa”

TTV/ Thánh Thể : Thứ Bảy ngày 30/5/20

TTV/Công Bố Lời Chúa: Thứ Bảy ngày 13/6/20

  • Tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (De Paul Evangelization Center)

420 Date St. Montebello, CA 90640

  • Yểm trợ: $35.00 gồm café sáng, ăn trưa và Chứng Chỉ của Tổng Giáo Phận.
  • Hướng Dẫn: Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Hoàn, cm
  • Liên Lạc: Office:(323)721-6060. Cell:(714)315-3596
  • Email: hnguyen@depaulcenter.org

Xin quý Anh Chị Em ghi danh càng sớm càng tốt.

  • Xin lưu ý: Không nhận ghi danh vào phút chót
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *