Chúc Mừng Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – TGP/LA

hân hoan chúc mừng:

Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền

nhân dịp mừng kỷ niệm 40 năm hồng ân linh mục

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, thánh cả Giuse, và các thánh Tử Đạo Việt Nam ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên Đức Ông. Cầu chúc Đức Ông luôn tìm thấy niềm vui trong ơn gọi tận hiến, phục vụ Chúa và giáo hội.

Thay mặt cộng đồng,

Ryan Bùi Thế Lữ

Chủ Tịch

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *