Ánh Sáng Chiếu Soi Muôn Dân

Lễ hôm nay quen gọi là lễ Ba Vua. Thánh Matthêu trong bài Tin Mừng kể lại một câu chuyện đầy màu sắc thần thoại. Có những đạo sĩ từ Đông phương thấy ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Các ông tin rằng ánh sao báo hiệu một vì Đại Đế mới sinh, nên lặn lội đi tìm. Sau cùng đến Belem, gặp được hài nhi Giêsu, các ông thành kính thờ lạy và dâng lên ba lễ vật là vàng, nhủ hương và mộc dược.

Thánh Kinh, qua câu chuyện này, chuyển đến chúng ta một sứ điệp quan trọng: Chúa Giáng Sinh cho toàn thể nhân loại, không chỉ riêng cho người Do thái. Ngày xưa, dân Do thái được Chúa chọn làm dân riêng và dạy dỗ họ nhiều điều qua các ngôn sứ. Nhưng “vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1:2) Qua Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại, nhờ đó mọi người đều có cơ hội được cứu rỗi nếu thành tâm tìm Chúa.

Nhà bác học Galilê, người sáng chế ra kính viễn vọng đã nói: “Tôi nhìn thấy Thiên Chúa qua ống kính của tôi.” Nhiều nhà hiền triết đã dựa vào quan sát và suy tư về vũ trụ vạn vật đã nhận biết những “phép lạ” của tự nhiên. Và trong lòng họ có thể nhận ra Đấng Tạo Hóa như lời Thánh Vịnh: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; không trung loan báo việc tay Người làm.” Vinh quang của Thiên Chúa được cất giấu trong vũ trụ vạn vật, là ngôi sao lạ dẫn đường cho những ai thành tâm thiện chí. Các nhà thần học gọi đó là mạc khải thông thường (general revelation)

Nhưng muốn gặp được hài nhi Giêsu, họ còn cần mạc khải đặc biệt (special revelation) như trong câu chuyện về Ba Vua. Mạc khải đó chứa đựng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền mà Hội Thánh Chúa đang trân trọng gìn giữ. Là những Kitô hữu, chúng ta được diễm phúc nhận biết Chúa cách rõ ràng hơn những anh em chưa được gặp Đức Kitô. Đó là một ân huệ. Và đó cũng là một sứ mạng của chúng ta: sứ mạng sống Tin Mừng cứu độ và trở nên chứng nhân của Nước Trời. Nhờ đó, chúng ta trở nên những ngôi sao dẫn đường cho những ai tìm Chúa. Chúng ta đừng như Hêrôđê và các chuyên gia Kinh Thánh ở Giêrusalem. Họ chỉ đường cho người khác, còn chính họ lại lạc đường.

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21)

-Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *