Lịch Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam – 2019

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày tĩnh tâm, thông tin các Cộng đoàn khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới)

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 6 tháng 12

Từ 7:30pm

Lm. Giuse Maria

Nguyễn Minh Quang, C.Ss.R

Ngày 18 tháng 12

từ 7:00pm

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

El Monte

Ngày 6 tháng 12

7:00pm

Lm. Antôn

Phạm Sĩ Hanh,

Dòng Xitô

Ngày 20 tháng 12

7:00pm – 9:00pm

THÁNH GIUSE

West Covina

Ngày 12 tháng 12

7:00pm

AN PHONG

Altadena

Ngày 15 tháng 12

Từ 9:30am – 2:30pm

Lm. JBT

Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R

Ngày 15 tháng 12 3:30pm
MARIA NỮ VƯƠNG

Gardena

Ngày 19 tháng 12

6:30pm – 8:00pm (Thánh lễ & tĩnh tâm)

Ngày 19 tháng 12

8:00pm – 9:30pm

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Claremont

Ngày 19 tháng 12

Từ 7:00pm – 9:00pm

ĐÔ. Phaolô

Phan Văn Hiền

Ngày 19 tháng 12

7:00pm – 9:00pm

THÁNH LUCY

Long Beach

Ngày 20 tháng 12

7:00 pm

Lm. Giuse Vũ Văn Dũng

Ts. Trần Mỹ Duyệt

Ngày 20 tháng 12

Sau giờ tĩnh tâm

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

San Gabriel

Ngày 20 tháng 12

Lúc 7:00 pm

THÁNH TÂM

North Hills

Ngày 22 tháng 12

 

Ngày 20 tháng 12

Lúc 7:00pm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *