Thư Mời Họp HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ngày 17 tháng 10, 2019

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

                                                                                                  Los Angeles, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Ban Thường Vụ CĐCGVN/TGP/LA sẽ tổ chức phiên họp Hội Đồng Mục Vụ định kỳ tại thời gian và địa điểm như sau:

  • Địa điểm: Gx. Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026
  • Thời gian: 9:30 sáng Chúa Nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019
  • Liên lạc: Ông PCT. Nội Vụ Scott Bùi Văn Cư. Điện thoại: 310-429-2738

 

Đây là phiên họp để thảo luận về:

  1. Tổng kết năm tài khóa
  2. Đúc kết việc tổ chức lễ Bổn mạng Cộng đồng
  3. Chuẩn bị Xuân Canh Tý
  4. Dự án Thánh Tích

 

 

Kính mời quý chức Hội Đồng Mục Vụ sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ buổi họp lần cuối trong năm này. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời:                          Hiệp thỉnh:

Ryan Bùi Thế Lữ                                 Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                                           Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *