Thông Báo Về Việc “Xin Tiền Lần Hai”

Thông Báo Về Việc “Xin Tiền Lần Hai”

Los Angeles, ngày 1 tháng 10, 2019

 

Kính thưa toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

Với sự quan tâm và ưu ái đặc biệt đối với người Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez đã cho phép các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, mỗi năm được phép “xin tiền lần hai” một lần trong bất cứ thánh lễ Chúa Nhật nào từ tháng 10 đến cuối tháng 12. Đây là dịp gây qũy, giúp tổ chức lễ bổn mạng, mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam theo truyền thống văn hoá dân tộc, tại nhà thờ Chánh Toà vào ngày 17 tháng 11, 2019, cũng như có một ngân khoản khiêm tốn cho mọi sinh hoạt của Cộng Đồng trong cả năm.

 

Vì thế, xin qúy Cụ, qúy Ông Bà, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa quảng đại, rộng tay đóng góp khi cộng đoàn mình tổ chức đợt “xin tiền lần hai” này. Riêng trong năm, quý vị có thể đóng góp cho Cộng đồng bất cứ lúc nào bằng cách viết chi phiếu cho “CONG DONG CONG GIAO VIET NAM – TONG GIAO PHAN LOS ANGELES” và gửi về Ban Thường Vụ theo địa chỉ ở trang đầu. Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế. Những đóng góp hiện kim của quý Cụ, quý Ông Bà, Anh Chị Em là dấu chỉ của sự đồng hành, yêu thương và quan tâm đến những mục vụ chung của đại gia đình chúng ta. Chúng con cần sự hỗ trợ của tất cả mọi thành phần Dân Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành xuống trên quý Cụ, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

 

Trân trọng,

Ryan Bùi Thế Lữ, Chủ Tịch

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *