Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles

Chúa Nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019

Từ 12:00PM – 6:00PM

Tại nhà thờ Chính Tòa Los Angeles

Share