THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY (Của Phong Trào Cursillo)

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY

(Của Phong Trào Cursillo)

 

Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles, xin kính mời qúy Cha, quý Thầy, quý Seour, và qúy anh chị Cursillistas cùng nhau tìm đến nơi thanh vắng nhất trong năm để tĩnh tâm trong mùa chay, tại:

 

St. Joseph Conference Evangelization Center:

507 North Granada Ave. Alhambra, CA 91801

 

Thời gian:  9:00 AM – 6:00 PM

 

Chúa Nhật ngày 17, tháng 3, năm 2019 (có Thánh Lễ)

 

Giảng phòng: Lm. Phaolô Hoàng Thành Đức, C.Ss.R thuyết giảng

 

TM Ban Điều Hành                                    Hiệp thỉnh:

 

Khối Hậu Cursillo                          Linh Hướng PT Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn    Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *