Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Đăng

Chúc Mừng Ngân Khánh Linh Mục

(1993 – 2018)

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles hân hoan chúc mừng:

Cha Giuse Nguyễn Kim Đăng

là cựu Đại Diện Liên Lạc, Quản nhiệm Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – El Monte

nhân dịp mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh quan thầy Giuse, trả công bội hậu cho chặng đường 25 năm thánh hiến của Cha trong sứ vụ Mục tử chăm sóc đoàn chiên Chúa. Và xin ơn trên tuôn đổ muôn vàn ơn phúc, ban nhiều niềm vui, sức khoẻ, gìn giữ và tiếp tục đồng hành cùng Cha trong chặng đường mục vụ những năm tháng sắp tới.

Hân hoan kính chúc!

     Tm. Hội Đồng Mục Vụ                  Tm. Hội Đồng Linh Mục

  1. Bùi Thế Lữ                          Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

     Phó Chủ Tịch Nội Vụ                   Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *