Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày Tĩnh Tâm, thông tin các Cộng đoàn khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới)

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
PHỤC SINH

San Gabriel

Ngày 11 tháng 12:

từ 7:30pm

Lm. Joseph Quân Nguyễn Ngày 14 tháng 12:

từ 7:30pm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 14 tháng 12:

Từ 7:00pm

Lm. Đa-minh

Nguyễn Xuân Trường

Ngày 20 tháng 12:

từ 7:00pm

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Claremont

Ngày 14 tháng 12:

Từ 7:00pm – 9:00pm

Lm. Giuse Nguyễn Thuấn Ngày 14 tháng 12:

Từ 7:00pm – 9:00pm

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

San Gabriel

Sẽ được cập nhật Sẽ được cập nhật Ngày 22 tháng 12:

Từ 7:00pm

AN PHONG

Altadena

Ngày 17 tháng 12:

Từ 9:30am – 4:00pm

Lm. Phaolô

Nguyễn Văn Thạch

Ngày 17 tháng 12: 1:30pm – 2:30pm
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *