Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 12/11/2017

Los Angeles, ngày 21 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

               Địa điểm: CỘNG ĐOÀN NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN – GX. OUR LADY OF LORETTO CHURCH.

                                     250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026 (213-483-3013)

               Liên lạc:  Ông Trần Văn Lý, Chủ Tịch CĐ.NV Thiên Thần (323)- 403-7579.

                Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 12 tháng 11 năm 2017

Xin kính mời Qúy Chức bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp đông đủ. Đây là phiên họp nhằm đúc kết cho việc chuẩn bị Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 sắp tới và cũng để chuẩn bị cho buổi tiệc Tất Niên Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

Trân trọng kính mời,                                            Hiệp thỉnh:

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.                       Cha Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Chủ Tịch Cộng Đồng                                           Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *