Thông Báo – Xin Tiền Lần Thứ 2

Thông Báo

 

Kính thưa Qúy Chức, Qúy Cụ, Qúy Ông Bà và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

 

Với sự quan tâm và ưu ái đặc biệt đối với người Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám Mục José H Gomez đã khuyến khích và cho phép các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, mỗi năm được phép xin tiền lần thứ hai, và chỉ một lần trong bất cứ thánh lễ Chúa Nhật nào từ tháng 10 đến cuối tháng 12, nhằm gây qũy sinh hoạt trong dịp tổ chức Đại Lễ Bổn Mạng Mừng Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam theo truyền thống văn hoá dân tộc, tại nhà thờ Chính Toà vào ngày 19 tháng 11 sắp tới.

 

Đây là dịp để Cộng Đồng chúng ta có một ngân khoản khiêm tốn cho mọi sinh hoạt của Cộng Đồng mỗi năm, không chỉ riêng cho dịp Mừng Đại Lễ Bổn Mạng sắp tới, nhưng còn cho cả những sinh hoạt chung của các ban ngành trong năm Phụng Vụ. Vì thế, xin Qúy Chức, Qúy Cụ, Qúy Ông Bà, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa khuyến khích lẫn nhau, rộng tay đóng góp và cũng xin qúi vị Chủ Tịch cộng đoàn tạo mọi cơ hội thuận tiện để việc xin tiền lần thứ hai được khả quan. Chân thành cám ơn Qúy Vị.

 

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh

Chủ Tịch Cộng Đồng

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *