Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach

TAM NHẬT
KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Dòng Chúa Cứu Thế – Long Beach

 

Thể theo lệnh truyền của Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong sứ mạng truyền bá lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Long Beach hằng năm tổ chức Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hầu giúp các tín hữu thêm lòng yêu mến Mẹ Maria với danh hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

Năm nay, hiệp mừng Năm Thánh Đức Mẹ Fatima, Tuần Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với chủ đề CÓ PHÚC VÌ ĐƯỢC LÀM CON CỦA ĐỨC MẸ, sẽ được tổ chức tại:

 

Điạ điểm:       ĐỀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, DCCT

2458 Atlantic Ave. Long Beach, CA 90806

(562) 424-2041; (562) 988-7997

 

Thời gian:     Thứ Sáu (18/6):        6:00 PM – 9:00 PM

Thứ Bảy (19/6):        9:00 AM – 3:30 PM

Chúa Nhật (20/6):    8:15 AM – 11:00 AM

 

Chương trình gồm có Chầu Thánh Thể, khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin ơn chữa lành hồn xác; phần giảng thuyết đặc biệt về Đức Mẹ do linh mục Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT Việt Nam phụ trách.

 

Tất cả đều miễn phí. Nhà Dòng sẽ đài thọ bữa ăn trưa và nước uống.

 

Kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tới tham dự nhằm tôn vinh Thiên Chúa, và bày tỏ lòng yêu mến của mình với Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cầu nguyện cho Gia Đình và Quê Hương Việt Nam.

 

Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, Trân Trọng Kính Mời

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *