Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện đọc kinh chung hay riêng, tham dự Thánh Lễ hay mọi nghi thức phụng vụ chúng ta bắt đầu làm dấu thánh giá và đọc: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta nhớ đến và tôn thờ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: -Ngôi thứ nhất: Chúa Cha Tạo Dựng – Ngôi thứ hai: Chúa Con Cứu Chuộc – Ngôi thứ ba: Chúa Thánh Thần Thánh Hóa. Một Chúa ba Ngôi, ba Ngôi một Chúa, chúng ta sẽ không hiểu thấu được Thiên Chúa bằng trí khôn suy luận của con người nhưng đón nhận mầu nhiệm nầy bằng đức tin, mặc khải với một tấm lòng đơn sơ rộng mở qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Ai trong chúng ta cũng biết về câu chuyện về Thánh Augustino, một này kia Ngài đang đi dạo bên bờ biển Ngài gặp một câu bé đang cố sức lấy một chiếc vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái hang. Thánh nhân hỏi cậu bé: “Con đang làm gì vậy?” Cậu bé trả lời: “Con múc nước biển đổ vào lỗ nầy cho đến khi nước biển cạn hết” Thánh nhân chê cười cậu bé vì làm một điều không thể tưởng được nhưng cậu đã đáp lại: “việc tôi làm không đáng chê cười bằng việc Ngài muốn dùng trí khôn loài người để tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”

Mặc dầu Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm nhưng chúng ta biết được rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương được biểu lộ qua bài tin mừng theo Thánh Gioan 3:16-18

* Tình yêu Ba Ngôi là một tình yêu cho đi, là tình yêu tận hiến, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình cho thế gian” (Ga 3:16)

* Tình yêu Ba Ngôi đem lại hạnh phúc cho người mình yêu được sống viên mãn, “ Để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16b)

* Tình yêu Ba Ngôi đem lại sự tha thứ và biến đổi, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”(Ga 3:17)

Ngoài ra Tình yêu Ba Ngôi đem lại sự hợp nhất đồng tâm nhất trí vói nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội, yếu tố để có sự hợp nhất chính là tình yêu bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ước gì lời cầu chúc của Thánh Phaolô cho cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô trong bài đọc hôm nay cũng là lời cầu cho mọi người trong chúng ta hôm nay, “Cầu chúc toàn thể anh em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô , đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen.”

 

– Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh, O.H    

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *