LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (05/01/2017 – 05/07/2017)

02/05:  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Thánh Anathasiô, Gmtsht

                  Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

03/05:  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

 

07/05: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh

St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *