Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ

Khởi đầu Mùa Chay, chúng ta suy niệm biến cố Chúa Giêsu “được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ.”  Tên cám dỗ phát động cuộc tấn công Chúa Giêsu bằng ba con đường. Con đường thứ nhất, cám dỗ hoá đá thành bánh. Quỷ cám dỗ Chúa Giêsu sử dụng quyền năng Ngài cho chính Ngài. Nhưng Chúa Giêsu từ chối làm điều đó. Chúa trả lời kẻ cám dỗ “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4:4). Chỉ có một con đường làm thoả lòng người đó là con đường lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Tên cám dỗ bố trí một cuộc tấn công khác. Quỷ đem Chúa Giêsu lên nóc Đền Thờ và đề nghị Ngài gieo mình từ nóc Đền Thờ xuống đất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi! Vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Mt 4:6). Chúa Giêsu có thể làm được điều đó, nhưng Ngài không chấp nhận làm, vì không không phù hợp Thánh Ý Thiên Chúa, Ngài nói: “Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi” (Lc 4:12). Thử thách Chúa là hành động không đúng; lao mình vào chỗ nguy hiểm rồi trông chờ Chúa giải cứu là một việc sai lầm. Chúa đón nhận tâm tình của người liều mình để giữ lòng trung tín với Ngài, chứ không phải người liều mình để tự tăng thêm uy tín cho riêng mình.

Tên cám dỗ thử đến phương kế tấn công thứ ba, quỷ gợi ý cho Chúa Giêsu một giải pháp khác là bái lạy nó: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (Mt 4:9). Chúa Giêsu đáp: “Xatan, xéo đi!… Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4:11). Chúa Giêsu đã khẳng định là chúng ta không thể đánh bại sự ác bằng cách thoả hiệp với điều ác. Kitô giáo không thể khom xuống ngang với tiêu chuẩn thế gian. Ngài quyết định không có khoan nhượng trong sứ điệp Ngài giảng và trong đức tin Ngài đòi hỏi.

Kết luận, lo lắng là chuyện đương nhiên phải có trong cuộc sống. Nhưng câu hỏi được đặt ra hôm nay là “cái ý nghĩa và mục đích của sự lo lắng đó là gì?” Lo lắng đem lại hạnh phúc ấm no cho kẻ khác là hạnh phúc. Lo lắng để làm giàu cho bản thân là nghiệt ngã. Nếu bạn quá lo lắng cho bản thân mình ngày mai, thì hiện tại bạn đang thiếu bình an. “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?… Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.”

Chúa Giêsu đã chọn cho Ngài con đường vâng phục Chúa Cha, con đường hy sinh, con đường thập giá “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4: 34). Đó cũng là con đường của người Kitô hữu trước mọi cám dỗ. Đường thập giá là đường chiến thắng. Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã mang lấy phận người để chia sẻ những nỗi niềm khắc khoải trong cảnh đời chịu cám dỗ của chúng ta, để cảm thông, chia sẻ, vực ta đứng dậy bằng tình thương và chiến thắng của Ngài. Xin Chúa nâng đỡ, cứu giúp chúng con trong mọi cơn cám dỗ, thử thách.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, đồng hành và trợ giúp chúng con chiến thắng cơn cám đỗ mà trung tín cùng Chúa qua con đường thập giá với Chúa. Amen.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *