Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Lễ Bổn Mạng Lần Thứ 12

LTS: Vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 8, 2016 các hội viên Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Los Angeles đã tề tựu về Giáo xứ San Gabriel Mission để mừng Lễ Bổn Mạng của Liên Hội. Sau đây là những hình ảnh do PV. Bảo Trần ghi lại tại sự kiện trên.

BaMeCongGiao4 BaMeCongGiao3 BaMeCongGiao2 BaMeCongGiao1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *