Hành Hương Năm Thánh 2016

Spread the love

hanh-huong-nam-thanh-2016-1

 

  1. Thời gian: Thứ Bảy ngày 23 tháng 7, 2016 II.
  2. Địa điểm: Giáo Xứ San Gabriel Mission
  3. Đối tượng tham dự: Tất cả các Cộng Đoàn, Ban Ngành Đoàn Thể và Cộng Đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Los Angeles.
  4. Mục Đích:
    – Giúp mọi thành phần Dân Chúa có cơ hội lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh ngoại thường.
    – Tạo cơ hội gặp gỡ, thắt chặt tình liên đới trong Cộng Đồng.
  5. Tiến trình
STT Thời Gian Thời Lượng Công Việc Địa Điểm
1 8:00 – 9:00am (60 phút) Tập họp, sinh hoạt – Điểm tâm- Tập hát Hội trường
2 9:00 – 9:10am (10 phút) Khai mạc + Chào mừng Hội trường
3 9:10 – 9:15am (5 phút) Hướng dẫn chương trình ngày hành hương
4 9:15 – 9:25am (10 phút) Video về Năm Thánh của ĐTC
5 9:25 – 9:30am (5 phút) Di chuyển đến Nhà thờ
6 9:30 – 10:00am (30 phút) Chầu Thánh Thể Nhà thờ
7 10:00 – 11:00am (60 phút) Viếng thánh tích Thánh Faustina và Các Thánh TĐVN

Giải tội

Nhà thờ
8 11:00 – 11:10am (10 phút) Giải lao + đến hội trường
9 11:10 – 12:00pm (50 phút) Học hỏi về Năm Thánh Lòng Thương Xót Hội trường
10 12:00 – 12:10pm (10 phút) Giải lao
11 12:10 – 12:15pm (5 phút) Xếp hàng theo Cộng Đoàn, đoàn thể
12 12:15 –12:45pm (30 phút) Hành hương qua Cửa Thánh Di chuyển từ hội trường đến Nhà thờ
13 12:45 – 2:00pm (75 phút) Thánh lễ Nhà thờ Nhà thờ
14 2:00pm Bế mạc + Cảm ơn Nhà thờ
15 2:00 – 3:00pm (60 phút) Lunch Hội trường

hanh-huong-nam-thanh-2016-3