Chúc Mừng Cha Gioan Trần Công Nghị

ChaNghi45Chúc Mừng

CHA GIOAN TRẦN CÔNG NGHỊ

Cựu Đại Diện Liên Lạc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles và Cha đã phục vụ tại các Cộng Đoàn , các Giáo Xứ TGP Los Angeles, Giáo sư Chủng viện Our Lady Queen of the Angels, Linh hướng phong trào Cursillo và Giám đốc VietCatholic Network.

Nhân dịp Kỷ Niệm 45 năm Linh Mục và Mừng Thượng Thọ 70 năm Hồng Ân. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào lúc 3:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Thánh Đường Saint Anthony – Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót 1901 S. San Gabriel Blvd.  San Gabriel, CA 91776.  Tel 626-288-8912.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles xin hiệp ý cùng với Cha tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa vì những hồng ân cao cả Ngài đã ban tặng cho Cha trong đời Linh Mục và Mừng Thượng Thọ 70 năm Hồng Ân.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu che chở của Mẹ Maria Thánh Gioan bổn mạng, ban cho Cha sức khỏe dồi dào, vui tươi và an bình trong tình yêu bao la của Thiên Chúa.

Cộng Đồng chúng con chân thành kính chúc.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh, Chủ Tịch.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *