>> Cộng Đoàn Thánh Lucy

Spread the love

[vc_row][vc_column][vc_column_text]st-lucy

Cộng Đoàn THÁNH LUCY ™ St. Lucy

Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051
Web:  stlucychurchlb.org

Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý  ĐT: 562-424-9051

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện  DT:  562-303-6792

Chủ Tịch: Ông Lê Nam   ĐT: 562-303-4832

Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]