Suy Niệm – Chúa Nhật 33 Thường Niên – Ngày 19 Tháng 11 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm: Ðức Giêsu dạy chúng ta bài học về bổn phận của những người Kitô hữu: trung tín trong từng việc, kể cả việc nhỏ, nghĩa là chu toàn mọi bổn phận được giao phó, Chúng ta đã được lành nhận những ân sủng: tài năng, thời giờ, sức khỏe… Ðó là những nén bạc mà chúng ta có bổn phận làm lợi thêm.

Như vậy, để được cứu rỗi, không phải chỉ sống theo giới răn, nhưng còn phải tìm và làm việc theo đường hướng, theo ý Thiên Chúa mong muốn.

Một người Kitô hữu không chịu đem Lời Chúa áp dụng vào cuộc sống, thì cũng giống như người đầy tớ bất trung, chẳng sinh lợi được gì cho Chúa, cho tha nhân.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, qua dụ ngôn của bài Tin Mừng, Chúa cho chúng con hiểu được rằng: Tất cả những gì chúng con đã lãnh nhận, chúng con phải có bổn phận làm cho Lời Chúa sinh hoa kết trái. Xin cho chúng con không bao giờ tránh né hay lười biếng, để chúng con không phải lãnh án phạt khủng khiếp trong ngày phán xét của Chúa. Amen.

Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A  

.
Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31   “Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”.
Bài trích sách Châm Ngôn.Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành.   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5   Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. – Ðáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. – Ðáp.

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống bạn. – Ðáp.

 Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 1-6   “Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối.

Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ.   Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 21, 36   Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30   “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.    Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này:Mt 25, 14-15. 19-20     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những khả năng khác nhau, và người muốn chúng ta sử dụng những ân huệ của Người để làm cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ và mang lại nhiều điều hữu ích cho anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Người đã lãnh hai yến bạc gây lời được hai yến bạc khác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những vị Chủ chăn trong Hội Thánh có một tình yêu mạnh mẽ đối với Chúa, để vì vinh danh Chúa, các ngài không nhụt chí trước những gian khổ, khó khăn và thách đố, nhưng luôn sống trọn tình yêu Chúa để phục vụ Chúa và Hội Thánh.
  2. “Ngày Chúa đến như kẻ trộm bất chợt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn cần mẫn sử dụng những hồng ân Chúa trao để kiến tạo Nước Trời, và luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành và tình yêu phục vụ tha nhân hết mình.
  3. “Người đã lãnh một yến, đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lười biếng, bất cẩn hoặc thiếu cơ hội, luôn cố gắng sinh lợi những nén bạc thời giờ, sức khỏe và khả năng hiện tại dù nhỏ bé đến đâu, thay vì ghen tị, so đo hay tính chôn giấu những nén bạc đời mình.
  4. “Anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết cộng tác với ơn Chúa để sinh lời những nén bạc Chúa trao trong đời sống hằng ngày, chu toàn mọi bổn phận cách hăng say, tin tưởng và phó thác vào Chúa, với ý thức rằng nhờ ơn Chúa, Chúa sẽ thực hiện những điều mà Người muốn trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng, mỗi người chúng con đều có một chỗ đứng trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng những ân huệ Chúa ban để cộng tác với ơn Ngài cách hữu hiệu, hầu được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Gospel Mt 25,14-30

 Jesus told his disciples this parable:
“A man going on a journey
called in his servants and entrusted his possessions to them.
To one he gave five talents; to another, two; to a third, one–
to each according to his ability.
Then he went away.
Immediately the one who received five talents went and traded with them,
and made another five.
Likewise, the one who received two made another two.
But the man who received one went off and dug a hole in the ground
and buried his master’s money.

After a long time
the master of those servants came back
and settled accounts with them.
The one who had received five talents came forward
bringing the additional five.
He said, ‘Master, you gave me five talents.
See, I have made five more.’
His master said to him, ‘Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master’s joy.’
Then the one who had received two talents also came forward and said,
‘Master, you gave me two talents.
See, I have made two more.’
His master said to him, ‘Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master’s joy.’
Then the one who had received the one talent came forward and said,
‘Master, I knew you were a demanding person,
harvesting where you did not plant
and gathering where you did not scatter;
so out of fear I went off and buried your talent in the ground.
Here it is back.’
His master said to him in reply, ‘You wicked, lazy servant!
So you knew that I harvest where I did not plant
and gather where I did not scatter?
Should you not then have put my money in the bank
so that I could have got it back with interest on my return?
Now then! Take the talent from him and give it to the one with ten.
For to everyone who has,
more will be given and he will grow rich;
but from the one who has not,
even what he has will be taken away.
And throw this useless servant into the darkness outside,
where there will be wailing and grinding of teeth.'”

[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (November 19): “The master will settle his account with them”
Scripture:  Matthew 25:14-30  

14 “For it will be as when a man going on a journey called his servants and entrusted to them his property; 15 to one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability. Then he went away. 16 He who had received the five talents went at once and traded with them; and he made five talents more. 17 So also, he who had the two talents made two talents more. 18 But he who had received the one talent went and dug in the ground and hid his master’s money. 19 Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. 20 And he who had received the five talents came forward, bringing five talents more, saying, `Master, you delivered to me five talents; here I  have made five talents more.’ 21 His master said to him, `Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a little, I will set you over much; enter into the  joy of your master.’ 22 And he also who had the two talents came forward, saying, `Master, you delivered to me two talents; here I have made two talents more.’ 23 His master said to him, `Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a little, I will set you over much; enter into the  joy of your master.’

24 He also who had received the one talent came forward, saying, `Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and  gathering where you did not winnow; 25 so I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours.’ 26 But his master answered him, `You wicked and slothful servant! You knew that I reap where I have not sowed, and gather where I have not  winnowed? 27 Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. 28 So take the talent from him, and give it to him who has the ten talents. 29 For to every one who has will more be given, and he will have abundance; but from him who has not, even what he has will be taken  away. 30 And cast the worthless servant into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.’

Meditation: What can economics and productivity teach us about the kingdom of heaven? Jesus’ story about a businessman who leaves town and entrusts his money with his workers made perfect sense to his audience. Wealthy merchants and businessmen often had to travel abroad and leave the business to others to handle while they were gone.

Why did Jesus tell this story and what can it teach us? Most importantly it tells us something about how God deals with us, his disciples and servants. The parable speaks first of the Master’s trust in his servants. While he goes away he leaves them with his money to use as they think best. While there were no strings attached, this was obviously a test to see if the Master’s workers would be industrious and reliable in their use of the money entrusted to them. The master rewards those who are industrious and faithful and he punishes those who sit by idly and who do nothing with his money.

The essence of the parable seems to lie in the servants’ conception of responsibility. Each servant entrusted with the master’s money was faithful up to a certain point. The servant who buried the master’s money was irresponsible. One can bury seeds in the ground and expect them to become productive because they obey natural laws. Coins, however, do not obey natural laws. They obey economic laws and become productive in circulation. The master expected his servants to be productive in the use of his money.

God rewards those who use their gifts for serving him and the good of others
What do coins and the law of economics have to do with the kingdom of God? The Lord entrusts the subjects of his kingdom with gifts and graces and he gives his subjects the freedom to use them as they think best. With each gift and talent, God gives sufficient means (grace and wisdom) for using them in a fitting way. As the parable of the talents shows, God abhors indifference and an attitude that says it’s not worth trying. God honors those who use their talents and gifts for doing good. Those who are faithful with even a little are entrusted with more! But those who neglect or squander what God has entrusted to them will lose what they have.

There is an important lesson here for us. No one can stand still for long in the Christian life. We either get more or we lose what we have. We either advance towards God or we slip back. Do you seek to serve God with the gifts, talents, and graces he has given to you?

“Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom.”

Psalm 128:1-5

1 Blessed is every one who fears the LORD, who walks in his ways!
2 You shall eat the fruit of the labor of your hands; you shall be happy, and it shall be well with you.
3 Your wife will be like a fruitful vine within your house;  your children will be like olive shoots  around your table.
4 Lo, thus shall the man be blessed who fears the LORD.
5 The LORD bless you from Zion! May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life!

Daily Quote from the early church fathers: Eternal Joys, by Gregory the Great (540-604 AD)

“All the good deeds of our present life, however many they may appear to be, are few in comparison with our eternal recompense. The faithful servant is put in charge of many things after overcoming all the troubles brought him by perishable things. He glories in the eternal joys of his heavenly dwelling. He is brought completely into the joy of his master when he is taken into his eternal home and joined to the company of angels. His inner joy at his gift is such that there is no longer any external perishable thing that can cause him sorrow.”  (excerpt from FORTY GOSPEL HOMILIES 9.2)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA