CĐ Lòng Chúa Thương Xót Và Giờ Lễ :

Spread the love

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™- St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912
Web:  saintanthonyparishsg.org

Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  805-284-8378
Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga 626- 476-1266
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy