Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Thường Niên – Ngày 29 Tháng 1 – Năm A – Daily Mass TV Thánh Lễ Online

Spread the love

SUY NIỆM: Chúng ta đang trong tuần Tết Âm Lịch, chúc nhau Năm mới an khang thịnh vượng giàu sang phú quý. Thế mà, mở đầu bài giảng trên núi, Đức Giêsu tuyên bố những điều kỳ lạ. Những điều người đời cho là mối hại thì Ngài lại bảo là mối phúc. Nghèo khó, ưu phiền, bị bách hại… Những điều người đời trốn tránh thì Đức Giêsu lại ca tụng. Đức Giêsu loan báo một số điều mà người đời khó chấp nhận. Phải chăng Đức Giêsu chủ trương phản tiến bộ? Phải chăng giáo thuyết của Đức Giêsu đề cao thụ động, an phận? Chúng ta hãy xin Thánh Thần của Đức Giêsu giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của sứ điệp.

CẦU NGUYỆN:  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi sáng cho chúng con hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này. Đức Giêsu, Ngài là Thiên Chúa với tất cả uy quyền tuyệt đối. Tại sao Ngài lại trở nên nghèo hèn như chúng con? Đức Giêsu suốt một đời chỉ biết dạy dỗ, giúp đỡ những người đau khổ, bệnh tật. Ngài có tội gì mà tại sao bị kết án tử hình?
Nhưng chính nhờ cái chết của Đức Giêsu mà chúng con được ơn cứu độ. Vâng, lạy Chúa, giờ đây chúng con hiểu được phần nào ý nghĩa của cái nghèo, cái khổ. Nghèo khổ tự nó không phải là mối phúc, nhưng nếu là dấu chứng của một tình yêu vị tha, thì nó sáng chói và trở nên vô giá. Lạy Đức Giêsu, xin hãy dạy con biết yêu như Chúa yêu. Amen.

.

[one_half]

CHÚA NHẬT 4  –  NĂM A 

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13  “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.   Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. – Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. – Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31  “Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa”. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38  Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a  “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:    Anh chị em thân mến! Hài nhi Giêsu được đưa vào Đến Thánh để hiến dâng cho Thiên Chúa. Đó là gương mẫu cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho những ai sống đời thánh hiến. Chúng ta cùng hiến dâng dời mình lên Chúa với lời nguyện xin:

  1. Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh /  luôn cảm nghiệm được Chúa là nguồn trợ lực và là niềm vui, để các Ngài hăng say thi hành chức vụ Chúa trao cách tốt đẹp.
  2. “Chúng sẽ dược hiến dâng cho Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, sẵn sàng hiến trọn cuộc dời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
  3. “Gia đình là vườn ươm ơn gọi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô hữu biết quyết tâm sống ơn gọi nên thánh, để bầu khí thánh thiện, yêu thương của gia đình khơi dậy và vun trồng nhiều ơn gọi hiến dâng.
  4. “Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người sống đời thánh hiến luôn trung thành tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, và biết phó dâng bản thân cho Thiên Chúa, để chính Ngài sẽ dẫn dắt họ trở nên ánh sáng cho trần gian.

Chủ tế:    Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần yêu mến khiêm tốn của Chúa, và xin cho chúng con biết hiến dâng chính mình trong hy lễ bàn thờ mỗi ngày, để cuộc đời cũng trở nên hy lễ thánh thiện, sống động và đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Mt 5,1-12a

When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you [falsely] because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.

OR LK 2:22-40 OR 2:22-32

When the days were completed for their purification
according to the law of Moses,
Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem
to present him to the Lord,
just as it is written in the law of the Lord,
Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,
and to offer the sacrifice of
a pair of turtledoves or two young pigeons,
in accordance with the dictate in the law of the Lord.

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
This man was righteous and devout,
awaiting the consolation of Israel,
and the Holy Spirit was upon him.
It had been revealed to him by the Holy Spirit
that he should not see death
before he had seen the Christ of the Lord.
He came in the Spirit into the temple;
and when the parents brought in the child Jesus
to perform the custom of the law in regard to him,
he took him into his arms and blessed God, saying:

“Now, Master, you may let your servant go
in peace, according to your word,
for my eyes have seen your salvation,
which you prepared in the sight of all the peoples:
a light for revelation to the Gentiles,
and glory for your people Israel.”
[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (January 29): “The favor of God was upon him”

Scripture: Luke 2:22-40  (alternate reading: Matthew 5:1-12)

22 And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord 23 (as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord”) 24 and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.” 25 Now there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 26 And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ. 27 And inspired by the Spirit he came into the temple; and when the parents brought in the child Jesus, to do for him according to the custom of the law, 28 he took him up in his arms and blessed God and said, 29 “Lord, now let your servant depart in peace, according to your word; 30 for my eyes have seen your salvation 31 which you have prepared in the presence of all peoples, 32 a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people Israel.” 33 And his father and his mother marveled at what was said about him; 34 and Simeon blessed them and said to Mary his mother, “Behold, this child is set for the fall and rising of many in  Israel, and for a sign that is spoken against 35 (and a sword will pierce through your own soul also), that thoughts out of many hearts may be revealed.”
36 And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher; she was of a great age, having lived with her husband  seven years from her virginity, 37 and as a widow till she was eighty-four. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day. 38 And coming up at that very hour she gave thanks to God, and spoke of him to all who were looking for the redemption of Jerusalem. 39 And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. 40 And the child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Meditation: Do you know the favor of the Lord? After Jesus’ birth, Mary fulfills the Jewish right of purification after childbirth. Since she could not afford the customary offering of a lamb, she gives instead two pigeons as an offering of the poor. This rite, along with circumcision and the redemption of the first-born point to the fact that children are gifts from God. Jesus was born in an ordinary home where there were no luxuries. Like all godly parents, Mary and Joseph raised their son in the fear and wisdom of God. He, in turn, was obedient to them and grew in wisdom and grace. The Lord’s favor is with those who listen to his word with trust and obedience. Do you know the joy of submission to God? And do you seek to pass on the faith and to help the young grow in wisdom and maturity?

The Holy Spirit reveals the presence of the Savior of the world 
What is the significance of Simeon’s encounter with the baby Jesus and his mother in the temple? Simeon was a just and devout man who was very much in tune with the Holy Spirit. He believed that the Lord would return to his temple and renew his chosen people. The Holy Spirit also revealed to him that the Messiah and King of Israel would also bring salvation to the Gentile nations. When Joseph and Mary presented the baby Jesus in the temple, Simeon immediately recognized this humble child of Bethlehem as the fulfillment of all the messianic prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the Holy Spirit he prophesied that Jesus was to be “a revealing light to the Gentiles”. The Holy Spirit reveals the presence of the Lord to those who are receptive and eager to receive him.  Do you recognize the indwelling presence of the Lord with you?

The ‘new temple’ of God’s presence in the world
Jesus is the new temple (John 1:14; 2:19-22). In the Old Testament God manifested his presence in the “pillar of cloud” by day and the “pillar of fire” by night as he led them through the wilderness. God’s glory visibly came to dwell over the ark and the tabernacle (Exodus 40:34-38). When the first temple was built in Jerusalem God’s glory came to rest there (1 Kings 8). After the first temple was destroyed, Ezekiel saw God’s glory leave it (Ezekiel 10). But God promised one day to fill it with even greater glory (Haggai 2:1-9; Zechariah 8-9). That promise is fulfilled when the “King of Glory” himself comes to his temple (Psalm 24:7-10; Malachi 3:1).  Through Jesus’ coming in the flesh and through his saving death, resurrection, and ascension we are made living temples of his Holy Spirit (1 Corinthians 3:16-17). Ask the Lord to renew your faith in the indwelling presence of his Spirit within you. And give him thanks and praise for coming to make his home with you.

Mary receives both a crown of joy and a cross of sorrow
Simeon blessed Mary and Joseph and he prophesied to Mary about the destiny of this child and the suffering she would undergo for his sake. There is a certain paradox for those blessed by the Lord.  Mary was given the blessedness of being the mother of the Son of God. That blessedness also would become a sword which pierced her heart as her Son died upon the cross. She received both a crown of joy and a cross of sorrow. But her joy was not diminished by her sorrow because it was fueled by her faith, hope, and trust in God and his promises. Jesus promised his disciples that “no one will take your joy from you” (John 16:22). The Lord gives us a supernatural joy which enables us to bear any sorrow or pain and which neither life nor death can take way.  Do you know the peace and joy of a life surrendered to God with faith and trust?

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God
Simeon was not alone in recognizing the Lord’s presence in the temple. Anna, too, was filled with the Holy Spirit. She was found daily in the temple, attending to the Lord in prayer and speaking prophetically to others about God’s promise to send a redeemer. Supernatural hope grows with prayer and age! Anna was pre-eminently a woman of great hope and expectation that God would fulfill all his promises. She is a model of godliness to all believers as we advance in age.

Advancing age and the disappointments of life can easily make us cynical and hopeless if we do not have our hope rightly placed. Anna’s hope in God and his promises grew with age. She never ceased to worship God in faith and to pray with hope. Her hope and faith in God’s promises fueled her indomitable zeal and fervor in prayer and service of God’s people.

Our hope is anchored in God’s everlasting kingdom of righteousness, peace, and joy
What do you hope for? The hope which God places in our heart is the desire for the kingdom of heaven and everlasting life and happiness with our heavenly Father. The Lord Jesus has won for us a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). The Holy Spirit gives hope to all who place their trust in the promises of God. God never fails because his promises are true and he is faithful. The hope which God places within us through the gift of the Spirit enables us to persevere with confident trust in God even in the face of trails, setbacks, and challenges that may come our way.

Is there anything holding you back from giving God your unqualified trust and submission to his will for your life? Allow the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and love. And offer to God everything you have and desire –  your life, family, friends, health, honor, wealth, and future. If you seek his kingdom first he will give you everything you need to know, love, and serve him now and enjoy him forever.

“Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving presence and words of eternal life.”

Psalm 24:7-10

7 Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.
8 Who is the King of glory? The LORD, strong and mighty, the LORD, mighty in battle!
9 Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the King of glory may come in.
10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory!

Daily Quote from the early church fathers: Christ who was rich became poor, by Origen of Alexandria (185-254 AD)

“For this reason it seems wonderful that the sacrifice of Mary was not the first offering, that is, ‘a lamb a year old,’ but the second, since ‘she could not afford’ (Leviticus 5:7) the first. For as it was written about her, Jesus’ parents came ‘to offer a sacrifice’ for him,’according to what is said in the law of the Lord, “a pair of turtledoves, or two young pigeons.”‘ But this also shows the truth of what was written, that Jesus Christ ‘although he was rich, became a poor man’ (2 Corinthians 8:9). Therefore, for this reason, he chose both a poor mother, from whom he was born, and a poor homeland, about which it is said, ‘But you, O Bethlehem Ephratha, who are little to be among the clans of Judah’ (Micah 5:2), and the rest. (excerpt from HOMILIES ON LEVITICUS 8.4.3)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA