Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu

Spread the love

[one_half]
Prayer for Priestly Vocations

Father, in every generation you provide ministers of Christ and the Church.
We come before you now, asking that you call forth more priests to serve our archdiocese.
Give us priests who will lead and guide your holy people gathered by Word and Sacrament. Bless us with priestly vocations so that we can continue to be a truly Eucharistic Church, strengthened in our discipleship of Jesus Christ, your Only Son.
Raise up, we pray, priests who are generous in their service, willing to offer their lives and all their gifts for your greater glory and for the good of your people.
We make our prayer in the presence and power of the Holy Spirit, through Christ, Our Lord. Amen.[/one_half]

[one_half]Lời Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu

Lạy Cha, qua mọi thế hệ Cha gửi đến những thừa tác viên của Đức Kitô và Hội Thánh.Giờ đây chúng con đến trước nhan thánh Cha, nài xin Cha kêu gọi thêm nhiều tâm hồn hiến thân phục vụ Tổng Giáo Phận chúng con trong thiên chức linh mục.
Xin thương ban cho chúng con các linh mục để lãnh đạo và hướng dẫn Dân Thánh Cha, quây quần bên nhau bằng Bí Tích và Lời của Cha.
Xin chúc lành cho chúng con với nhiều ơn gọi linh mục, hầu chúng con tiếp tục là Hội Thánh chân chính của mầu nhiệm Thánh Thể và được vững mạnh làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô, Con Một Cha.
Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và làm nảy sinh những tâm hồn quảng đại, sẵn sang tận hiến cuộc đời và tài năng, phụng sự cho vinh quang của Cha, và cho lợi ích của Dân Cha.
Chúng con dâng lời nguyện này trong quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

[one_half][/one_half]

Kinh Cầu Đức Maria Cho Các Linh Mục

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và đã sống lại, Mẹ của Giáo Hội, một cộng đồng tư tế (I Pt 2,9), Mẹ là từ mẫu của các linh mục và là thừa tác viên của Con Mẹ, xin đoái nhận lễ vật hiến tế khiêm cung là các linh mục của Mẹ, hầu trong sứ vụ tông đồ của các linh mục, lòng lân ái vô biên của vị Thượng Tế Đời Đời được công bố:

Ôi, “Lạy Mẹ Lân Tuất.” Chính Mẹ đã chia sẻ “đức vâng lời tư tế” (Heb 10,5-7; Lk 1,38) của con Mẹ, và Mẹ đã chuẩn bị cho Người nhận lãnh xứng đáng ơn xức dầu của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ hãy giữ đời các linh mục trong mầu nhiệm khôn tả của việc thụ sinh Thiên Chúa làm người của Mẹ,

“Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa.” Xin hãy thêm sức mạnh cho các linh mục trong những giờ phút đen tối của đời này, xin Mẹ nâng đỡ các linh mục tận dụng khả năng trong công tác mục vụ, phó thác các linh mục cho Chúa Giê-su, để cùng thông hiệp với Mẹ, các linh mục sẽ chu toàn nhiệm vụ trong trung tín và yêu thương,

Lạy Từ Mẫu của vị Thượng Tế Đời Đời. “Nữ Vương các Thánh Tông Đồ và Đấng Phù Trợ các Linh Mục.” Xin Mẹ ban cho các linh mục lòng nhiệt thành với đàn chiên mà vị Mục Tử Tốt Lành đã trao phó cho các linh mục. Mẹ đã âm thầm đồng hành với Đức Giê-su trong sứ vụ công bố Tin Mừng của Ngài cho dân nghèo. Xin cho các linh mục luôn bền chí dẫn dắt đàn chiên trong ngọt ngào, kiên quyết và yêu thương, quan tâm đến người bệnh tật, cô thế, nghèo khó và người tội lỗi,

Ôi “Lạy Mẹ là Đấng phù trợ Dân thánh Kitô.” Con xin tận hiến và phó thác các linh mục trong tay Mẹ,  Ôi Maria, Mẹ đã thông phần cứu chuộc bên Thánh Giá của Con Mẹ, Mẹ “không hề tách rời khỏi công cuộc cứu độ.” Trong khi thừa hành mục vụ xin Mẹ cho các linh mục luôn cảm nhận được “chiều kích kỳ diệu và thâm sâu của sự hiện diện từ mẫu của Mẹ,” trong từng phút chốc của cuộc đời, trong kinh nguyện, khi vui và lúc buồn, khi cực nhọc và lúc nghỉ ngơi,

Ôi, “Mẹ của Lòng Cậy Trông.” Lạy Thánh Mẫu, trong khi dâng Thánh Lễ là nguồn gốc và tâm điểm của mục vụ tư tế, xin Mẹ cho các linh mục sống thật gần với Người để trong khi “các linh mục đồng tế Thánh Lễ thì cũng có Mẹ hiện diện với các linh mục” và giới thiệu cho các linh mục mầu nhiệm cứu độ của lễ vật hiến tế Con Thiên Chúa.

“Ôi Đấng Trung Gian mà mọi ân sủng từ hy lễ tuôn đổ trên Giáo Hội và mọi tín hữu” Ôi, “Mẹ Đấng Cứu Thế.” Ôi Maria: con hết lòng ao ước đặt con người và ước vọng của các linh mục vào sự thánh đức dưới sự bảo trợ và linh hướng của Mẹ để Mẹ đưa các linh mục đến “sự tùng phục Đức Ki-tô, Đấng Dẫn Đầu và Mục Tử”, sự tùng phục thiết yếu trong mục vụ của từng linh mục trong các giáo xứ. Xin Mẹ cho các linh mục được nhận biết “Mẹ luôn luôn sát cánh với các linh mục” trong vai trò tôi tá của Một Đấng Trung Gian Hòa Giải, là Đức Giê-su Ki-tô:

Ôi “Mẹ của các Linh Mục” “Ân nhân và là Máng Thông” mọi ân phúc, xin nhận lời con khấn nguyện. Amen.

 

Gia Nghiệp Đời Con – mp3 :

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):