Nữ tu cứu những trẻ mồ côi dị dạng dự định bị giết vì cho là ma thuật

(08/07/2020) – Gần 11 năm trước, Sr. Stan Mumuni, người sáng lập Tu hội Chị em Thánh Mẫu của Tình yêu Thánh Thể, đã đi làm công việc giải cứu những đứa trẻ dự định cho cái chết ở Ghana. Chúng là những đứa trẻ sinh ra với những dị dạng hoặc bệnh tâm thần, những đứa trẻ được coi là “ác quỷ” theo truyền thống, hoặc tín đồ của ma thuật, ở đất nước này. Soeur giải thích rằng công việc cứu người không hề dễ dàng. Không có tiền và soeur buộc phải đi xin thức ăn và thuốc men cho những đứa trẻ… Sr. Stan Mumuni “Chúng tôi không phân biệt ai sẽ vào viện khi có nhu cầu. Không có nhóm này nóm nọ, nhóm kia có thể không thành công. Vì vậy, chúng tôi biết điều đó và vì điều đó, chúng tôi ấp ủ nhau. Chúng tôi coi nhau như gia đình.” Sr. Stan tuyên bố điểm chính của nhiệm vụ là giúp đỡ những đứa trẻ vô tội này…

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *