Tiến Lại Gần

Ngày nay, có khoảng 1.2 tỉ người Công giáo, tức là 16% trên tổng số 7.5 tỉ người toàn thế giới. Nếu tính chung người theo Kitô giáo, tức là gồm cả Tin lành, Chính thống, và các nhóm Kitô khác thì con số là 31.2%. Đứng thứ nhì là Hồi giáo có 24.1%. Kế đó là Ấn giáo 15.1% và Phật giáo 6.9%. Như vậy, sau 2,000 năm phát triển, Kitô giáo đã chiếm vị trí hàng đầu trong các tôn giáo.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ hôm nay nói: “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giêrusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.” Sự gia tăng dân số là một trong các dấu chỉ nói lên sức sống mãnh liệt của niềm tin Kitô giáo. Sức sống đó không phải bởi con người, mà là bởi Thiên Chúa; vì chính Chúa Kitô Phục Sinh đang sống và hoạt động trong lòng Hội Thánh.

Thật vậy, Chúa Kitô đang nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Ngài. Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta mạnh sức. Ngài chữa lành mọi thương tích hồn xác chúng ta. Ngài phục vụ chúng ta qua các linh mục. Ngài là nguồn tình yêu cho các đôi vợ chồng để từ đó sản sinh ra nhiều tín hữu. Chúa Kitô còn dạy dỗ chúng ta chân lý hằng sống bằng Lời của Ngài trong Kinh Thánh và các giáo huấn của Giáo hội. Chúa Giêsu qua các mục tử, dẫn dắt chúng ta trên con đường về quê trời. Như Ngài đã phán: “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” của chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng ngày 26-4-2020 vừa qua đã nói: “Nhiều lần chúng ta đã nghe nói rằng Kitô giáo không chỉ là một học thuyết Kitô giáo không phải chỉ là một cách hành xử, Kitô giáo không đơn thuần chỉ là là một nét văn hóa. Vâng, Kitô giáo là tất cả những điều này, nhưng quan trọng hơn và trên hết, Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ. Một người theo Kitô giáo vì người ấy đã gặp Chúa Giêsu Kitô, hay đang để cho mình được gặp gỡ Người.”

Thật vậy, phần rỗi đời đời hệ tại ở việc gặp gỡ Đức Kitô và trở nên một với Ngài. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất đã kêu gọi mọi người: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô.” Tiến lại gần Đức Kitô nhờ năng chịu các bí tích và sống đời cầu nguyện, nhờ lắng nghe và thực thi Lời Chúa, nhờ đồng hành với Hội Thánh của Ngài. Có tiến lại gần Đức Kitô, chúng ta mới có thể đến với Chúa Cha, vì “không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”(Gioan 14:6)

-Lm. F.X. Bùi Ngọc Tỷ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *