ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho những người chiến đấu đối phó với đại dịch

(03/04/2020) – Trong thánh lễ của mình tại Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người sống trong sợ hãi vì coronavirus.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều người không thành công trong việc đối phó, và vẫn còn sợ hãi vì đại dịch này. Xin Chúa giúp họ đứng dậy, phản ứng vì lợi ích của xã hội, của toàn thể cộng đồng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho chủ tịch Ủy ban Pan-American Committee of Men and Women Judges về các quyền xã hội. Trong đó, ngài nói đại dịch có thể trở thành một loại “virus diệt chủng.” Ngài ca ngợi những chính phủ ưu tiên cho tính mạng con người, bất chấp những khó khăn kinh tế mà điều này đòi hỏi. Ngài nói sẽ rất buồn khi làm cách khác.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, MNS, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *