ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho những gia đình khó khăn và chuyển đổi những người lợi dụng họ

(24/04/2020) – Trước Thánh lễ hàng ngày của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện về một đại dịch khác. Ngài mô tả nó như là tác động xã hội của coronavirus, đã được nhận thấy trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đây là một đại dịch khác. Đó là một đại dịch xã hội. Có những gia đình nhiều người có hợp đồng hàng ngày hoặc không may làm việc âm thầm, bí mật, những người không thể làm việc, cũng không có thức ăn cho con cái của họ. Để rồi, những kẻ cho vay nặng lãi rút rỉa họ.” Ngài yêu cầu hãy cầu nguyện để những kẻ chiếm đoạt được chuyển đổi. Đức Thánh Cha quan tâm đến tình hình xã hội do đại dịch mang lại. Ngài đang tìm kiếm những sáng kiến hầu cải thiện tổn hại này.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, MNS, thanhlinh.net)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *