ĐGH Phanxicô nguyện Kinh Lạy Cha với các Kitô hữu ở mọi lứa tuổi và mọi quốc gia để chấm dứt coronavirus

(26/03/2020) – Đức Thánh Cha Phanxicô: “Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta đã tập hợp tất cả các Kitô hữu trên thế giới để cùng nhau cầu nguyện với Cha của chúng ta, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Vì đàn con tin cậy, chúng ta hướng về Chúa Cha. Chúng ta đọc mỗi ngày, nhiều lần trong ngày. Nhưng vào thời điểm này, chúng ta muốn xin sự thương xót cho nhân loại đã được kiểm tra nghiêm ngặt bởi đại dịch coronavirus. Chúng ta cùng nhau cất lên lời kinh ầy, các Kitô hữu từ mọi nhà thờ và mọi cộng đồng, ở mọi lứa tuổi, mọi ngôn ngữ và quốc gia.”

Đức Thượng phụ Bartholomew: “Tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện vào buổi trưa, theo lời mời gọi và đề nghị của Đức Thánh Cha với lời Cầu nguyện của Chúa, cầu xin ân sủng của Đức Chúa Cha trên trời của chúng ta.” Ý tưởng kêu gọi tất cả các Kitô hữu cầu nguyện lời kinh chung đã được đưa ra vào Chúa Nhật tuần trước một cách bất ngờ, vào cuối buổi nguyện Kinh Truyền tin.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, MNS, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *