ĐGH Phanxicô ban phép lành cho ngọn đuốc của Thánh Benedict để đến Budapest

(24/02/2020) – Đức Thánh Cha Phanxiô đã ban phép lành cho ngọn đuốc của Thánh Benedict, “Ủng hộ hòa bình và thống nhất Âu châu.” Nó đã được thắp sáng như một biểu tượng của hòa bình và thống nhất kể từ năm 1964, năm mà Đức Phaolô VI tuyên bố Thánh Benedict là thánh bảo trợ châu Âu. Nhóm nghệ sĩ thời Phục hưng là những người trông coi truyền thống này, hy vọng sẽ thúc đẩy hòa bình và thống nhất ở châu Âu… Ngoài việc xúc tiến Thánh Benedict cho sự thống nhất của Âu châu, họ nhấn mạnh ngài là một tấm gương về đức hạnh cho xã hội ngày nay… Ngọn đuốc “Pro Pace et Europa una” đã được đưa đến một số thành phố Âu châu. Năm 2001, nó đã đến New York, sau vụ tấn công 9/11.

(Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *