ĐGH Phanxicô: Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một từ trừu tượng

(14/12/2019) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của các hiệp hội, tu hội và phong trào dành riêng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Họ thúc đẩy các sáng kiến mục vụ khác nhau ở Pháp.

Đức Hồng Y Philippe Barbarin cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã quảng bá một sứ điệp về lòng thương xót trên khắp thế giới. Đức Thánh cha Phanxicô: “Thật ra, Lòng thương xót của Chúa là hành động tối thượng và tối cao mà Thiên Chúa đến để gặp chúng ta và mở ra trái tim chúng ta với hy vọng được yêu thương mãi mãi, bất kể nghèo đói, bất cứ tội lỗi nào. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta không phải là một từ trừu tượng.” Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ của hiệp hội đối với Giáo hội tại Pháp, phối hợp với giám mục của Pháp. Ngài khuyến khích họ tiếp tục với nhiệm vụ này. Để kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời họ chuẩn bị Lễ Giáng Sinh bằng cách suy ngẫm về Chúa Giáng Sinh và suy niệm về sự nghèo khó mà Con Thiên Chúa đã chọn để mặc lấy thân phận làm người của Ngài.

(Theo Joe Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *