Thống kê về tình hình Giáo Hội hoàn vũ

(22/10/2019)- Nhân dịp Ngày Thế Giới truyền giáo lần thứ 93 cử hành hôm Chúa nhật 20/10/2019 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố bản thống kê về Giáo Hội Công Giáo tính đến ngày 31/12/2017. Tỷ lệ Công Giáo so với 7 tỷ 408 triệu dân trên trái đất là 17,73% tức là tăng 0,06% so với năm 2016.

Số tín hữu Công Giáo cũng như số giám mục gia tăng tại tất cả các đại lục trên thế giới, và có gần 5.400 giám mục tính đến cuối năm 2017, tuy nhiên số linh mục giảm mất 387 vị, tức là còn 414.582 vị trong Giáo Hội. Tuy nhiên nếu tính theo đại lục, vì tại Phi châu có thêm gần 1.200 linh mục (1.192), trong khi tại Á Châu tăng thêm 1.424 vị. Âu Châu có số linh mục giảm nhiều nhất, tức là ít hơn gần 3 ngàn vị so với cuối năm 2016 trước đó. Số phó tế vĩnh viễn trong toàn Giáo Hội tiếp tục gia tăng và hiện có gần 47 ngàn thầy. Tại các đại lục đều gia tăng, ngoại trừ Phi châu giảm mất 7 Phó tế. Điều đáng lo là số đại chủng sinh trong Giáo Hội tiếp tục giảm, trừ Phi châu và Úc châu. Tại Á châu, giảm 385 thầy, tại Mỹ châu giảm 835 thầy trong khi tại Âu Châu giảm 400 thầy. Trên toàn Giáo Hội còn hơn 115 ngày đại chủng sinh và tu sinh. Hiện nay có 1.115 giáo phận thuộc Bộ truyền giáo, trong đó có 511 giáo phận tại Phi châu, 484 tại Á châu, tiếp đến là 74 giáo phận tại Mỹ châu và sau cùng là 46 giáo phận tại Úc Châu.

(Theo Lm.Giuse Trần Đức Anh,OP, hdgmvietnam.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *