Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 34 Lễ Chúa Kitô Vua

Hỏi: Tại sao gọi Thánh Lễ là trọng tâm đời sống Kitô hữu ?

Đáp: Vì Thánh Lễ là trung tâm, “nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống Kitô hữu”. Trong thánh lễ, chúng ta tiếp nhận Lời Chúa, đón nhận Bánh Thánh ban sự sống là chính Đức Kitô và là nơi hiệp nhất cộng đoàn Dân Chúa.

 

Hỏi: Thánh Lễ Chúa Nhật nhắc chúng ta điều gì ?

Đáp: Thánh Lễ Chúa Nhật nhắc chúng ta nhớ lại “ngày thứ nhất trong tuần”, ngày Chúa Phục Sinh, ngày dành riêng để thờ phượng Chúa và làm các việc bác ái.

 

Hỏi: Ta phải sống tâm tình ngày Chúa Nhật thế nào ?

Đáp: Ta phải mang tâm tình đạo đức và vui tươi vì được kết hợp mật thiết với Đức Kitô và anh chị em mình hơn mọi ngày khác.

 

 (Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *