Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên Năm B

Hỏi: Lời Tuyên Xưng Đức Tin là gì ?

Đáp: Lời Tuyên Xưng Đức Tin là bản tóm tắt đức tin và những chân lý trong đạo Công Giáo.

–      Kinh Tin Kính của Công đồng Ni-xê Công-tan-ti-nốp : chúng ta đọc trong thánh lễ.

–      Kinh Tin Kính các tông đồ : thường đọc trong các buổi đọc kinh và học trong các giờ giáo lý.

–      Công Thức Tuyên Xưng Đức Tin khi chịu phép Rửa, được cộng đoàn lặp lại trong Đêm Vọng Phục Sinh.

 

Hỏi: Sự thinh lặng trong phụng vụ có ý nghĩa như thế nào ?

Đáp: Thinh lặng trong phụng vụ giúp mỗi người đi sâu vào nội tâm, để suy niệm và cầu nguyện, cách riêng trong những lúc : sám hối đầu lễ, sau các bài đọc và bài giảng, sau rước lễ (x. QCTQ/SLR 45).

 

Hỏi: Dấu Thánh Giá có nghĩa gì ?

Đáp: Dấu Thánh Giá là việc tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, được các tín hữu ghi dấu trước khi cử hành bất cứ việc đạo đức nào.

 (Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *