Đức Tổng Giám Mục Fisichella: “Án tử hình đi ngược lại phẩm giá con người”

(05/08/2018)- Tiếp theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sửa lại một điểm giáo lý trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo về án tử hình, nói rằng án tử hình là không thể chấp nhận được, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella nhận định đây là bước tiến làm sáng tỏ nội dung đức tin và bảo vệ phẩm giá của con người.

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh Cổ võ Tân Phúc âm hoá, nói rằng việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô sửa đổi giáo lý về án tử hình là một tiến bộ thực sự, có tính liên tục với giáo huấn của Giáo hội trước đây.Số 2267 của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo – được Đức Giáo Hoàng Phanxicô điều chỉnh – dạy rằng “án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”.

                Trong bài viết đăng trên nhật báo Osservatore Romano của Toà Thánh, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết sự thay đổi này là “một tiến bộ thực sự về tín lý, nhờ đó nội dung đức tin trở nên sáng tỏ”. Ngài nói điểm đức tin cụ thể này “đã dần dần chín muồi đến chỗ làm cho chúng ta hiểu được tính bấp bênh của án tử hình trong thời đại của chúng ta”.

Điều quan trọng nhất, ngài nói, là việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người không bao giờ bị mất, ngay cả khi họ phạm tội ác rất nghiêm trọng. Ngài cũng ghi nhận sự thay đổi “tích cực” trong nhận thức của người Kitô hữu. Ngài nói thêm, ngày nay các quốc gia có những hệ thống giam giữ hiệu quả hơn, “loại bỏ được mối nguy và khủng hoảng bạo lực nhằm vào người vô tội” và cho người phạm tội có cơ hội hoán cải và đền tội…

(Trích lược theo Minh Đức, hdgmvietnam.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *