Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới đã khai mạc tại Ái Nhĩ Lan

(21/08/2018)- ngày 21 tháng Tám, của Đức Phanxicô, Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới đã diễn ra tại Dublin, Thủ Đô Ái Nhĩ Lan: “Hôm nay Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới # Các Gia Đình bắt đầu tại Dublin. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với các gia đình thế giới, nhất là các gia đình gặp khó khăn. @WMOF2018 @LaityFamilyLife.”

Trên đây là “tin hót” (tweets) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 21 tháng Tám năm 2018, nhân dịp ngày khai mạc Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Lần Thứ Chín Các Gia Đình, tổ chức tại Thủ Đô Ái Nhĩ Lan, với sự tham dự của các gia đình thuộc 116 nước khắp 5 Châu Lục. Cuối cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tweet: “Gia đình là nơi tạo ra hy vọng”.

Nghi thức khai mạc Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới Lần Thứ Chín Các Gia Đình sẽ diễn ra vào buổi tối tại Dublin và trên khắp các giáo phận toàn quốc. Chủ đề của Cuộc Gặp Gỡ là “Niềm Vui Yêu Thương Trong Các Gia Đình Cũng Là Niềm Vui Của Giáo Hội”. Ba ngày hội nghị mục vụ sẽ diễn ra sau đó, tập trung vào tông huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Phanxicô. n

(Trích lược theo Vũ Văn An, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *