GH Phanxicô: “Trong Giáo Hội không có ai là chủ, chúng ta đều là Giáo Hội”

(07/06/2018)- trong bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha nói về Phép Thêm sức, và tầm quan trọng của việc không xem xét một cách ích kỷ.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Nó luôn là lãnh nhận được để cho đi. Người ta không bao giờ lãnh nhận và giữ gìn mọi thứ bên trong như thể linh hồn là một cái kho. Không! Một người luôn nhận được để cho đi. Ân sủng của Thiên chúa được lãnh nhận để rồi cho đi.” Đức Thánh Cha giải thích rằng, mặc dù Phép Thêm sức chỉ lãnh nhận một lần, sức mạnh tâm linh của nó vẫn tồn tại.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng một số người có quan điểm sai lầm về Giáo Hội, nghĩa là không bao gồm những thành phần riêng lẻ, mà thay vào đó là một tổng thể. Đức Thánh Cha Phanxicô: “Một số người nghĩ rằng trong Giáo hội có những ông chủ: giáo hoàng, các giám mục, linh mục và sau này là những người làm việc, những người còn lại. Không! Chúng ta đều là Giáo hội. Tất cả mọi người! Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thánh hóa lẫn nhau.”…

 (Trích lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *