Những phép lạ dọn đường cho án phong Chân Phước của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

 (22/02/2018)- Tờ La Tribuna di Treviso trong số ra ngày thứ Hai 19 tháng Hai đã tường thuật rằng một cô gái 15 tuổi tại thành phố Parè, Italia đã được khỏi bệnh bạch cầu nhờ lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I tên khai sinh là Albino Luciani sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 và qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978. Triều đại Giáo Hoàng của ngài bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 1978 và chỉ kéo dài 33 ngày vì cái chết đột ngột của ngài. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên ra đời vào thế kỷ thứ 20. Triều đại Giáo Hoàng của ngài là một trong những triều đại ngắn nhất trong lịch sử các vị Giáo Hoàng, dẫn đến việc trong năm 1978, Giáo Hội có đến ba vị Giáo Hoàng. Lần đầu tiên xảy ra trường hợp như thế là vào năm 1605.

Ngài được người kế nhiệm của mình là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong lên bậc Tôi Tớ Chúa vào ngày 23 tháng 11 năm 2003. Đó là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới việc tuyên thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong ngài lên hàng các bậc Đáng Kính vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái 2017. n

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *