ĐGH Phanxicô: “Phép Rửa nuôi dưỡng con cái các bạn và cũng là ngôn ngữ yêu thương

(09/01/2017)- Lại một năm nữa, âm nhạc trong Nguyện đường Sistine là tiếng khóc của 34 đứa trẻ, 16 bé trai và 18 bé gái, những cô cậu này đã được Đức Thánh Cha rửa tội. Trong buổi lễ, Đức Thánh Cha rất chú trọng đến nhu cầu của cha mẹ và con cái.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nếu con trẻ bắt đầu buổi hòa nhạc, đó là vì chúng không thoải mái hoặc vì chúng quá nóng hoặc cảm thấy đói. Nếu chúng đói, hãy cho chúng ăn. Đừng sợ. Cứ cho chúng ăn. Đây còn là ngôn ngữ của yêu thương.” Đức Thánh Cha Phanxicô diễn giảng ngắn gọn, vì ngài biết rằng các bé chắc chắn mệt mỏi. Ngài nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng họ là những người đầu tiên truyền đạt đức tin, mà họ phải thực hiện bằng phương ngữ của gia đình và ngôn ngữ của tình yêu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đừng quên điều này, nó phải được thực hiện bằng ‘phương ngữ.’ Nếu ‘phương ngữ’ bị mai một, nếu ở nhà các bạn không nói được ngôn ngữ của tình yêu giữa cha mẹ, sự truyền đạt đức tin không phải là dễ dàng, nó không thể được thực hiện. Hãy đừng quên. Nhiệm vụ của các bạn là truyền đạt đức tin, nhưng hãy làm điều đó bằng ngôn ngữ của tình yêu trong ngôi nhà của bạn, ngôn ngữ của gia đình.” n

(Theo Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *