Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá là một cám dỗ.

 (03/09/2017)- Trước khi đọc kinh Truyền Tin cho buổi cầu nguyện vào ngày Chúa Nhật hôm nay, ĐTC Phanxicô đã nói về ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Chúa Nhật với khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô rằng “Theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá là một sự cám dỗ.”

ĐTC nhắc lại lời Chúa đáp lại sự can ngăn của Phêrô rằng “Xa-tan, lui ra đằng sau Thầy, Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Rồi chúa Giêsu chỉ ra con đường phải đi nếu muốn theo Ngài “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

ĐTC nói ngay cả hôm nay “theo Chúa Kitô mà không có Thánh Giá vẫn là một cám dỗ.” Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng con đường của Ngài là con đường tình yêu, và sẽ không có tình yêu đích thực nếu không có hy sinh.”

Chúa Giêsu còn nói rằng “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy.” ĐTC giải thích rằng trong sự nghịch lý này có một luật vàng mà Chúa đã ghi vào trong tâm khảm con người được dựng nên trong Chúa Kitô là “chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống.” n

(Theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *