ĐGH Phanxicô hội kiến các giám mục Mỹ Latinh nói về vai trò của giáo dân trong đời sống cộng đồng

(30/05/2017)- Trong nhiều năm, ngài đã đề xuất rằng Giáo Hội nên nhận thức được vai trò của giáo dân trong đời sống cộng đồng. Do đó, vào đầu tháng Mười Hai, các giám mục Mỹ Latinh sẽ tổ chức một cuộc họp với hàng chục chính trị gia Công Giáo, từ tất cả các đảng chính trị trên toàn lục địa.

Đức Hồng Y Jose Luis Lacunza, Giám mục của David, Panama: “Đó không chỉ là lỗi của giáo dân, mà còn là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đã thụ động, chúng tôi không ủng hộ họ, chúng tôi đã không tổ chức cho họ, đôi khi chúng tôi đã sợ hãi hoặc hổ thẹn và chúng tôi đã góp phần đánh mất họ.”

Đức Ông Juan Espinoza, Phụ tá giám mục của Morelia, Mễ Tây Cơ: “Giúp đỡ, làm việc, để giáo dân và những người được rửa tội trở thành những tông đồ truyền giáo ở những nơi họ đang ở, nơi họ làm việc, và nơi họ đang phát triển, hơn nữa điều mà Giáo hội không dùng giáo dân để làm việc chung cho các giáo phái khác nhau.” Các giám mục nói rằng không phải là vấn đề thành lập một đảng chính trị mới, mà thay vì trao đổi ý kiến ​​giữa các chính trị gia Công giáo để tiến hành phúc âm hóa tốt hơn. n

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *